skip to Main Content

Samarbeta i byggprojekt med Storegate Team!

Byggprojekt är komplexa från planeringsstadiet till slutbesiktning. Med Storegate Team får ni kontroll över byggets olika faser. Samarbetet blir enklare och projektmedlemmarna kan dela information var som helst, när som helst - även om de tillhör olika organisationer. Snickare, konstruktörer, elektriker, byggherrar…

Read More

World Backup Day – Vilken backuplösning är din?

Storegate har tre olika backuplösningar för företag, Backup Bas, Backup Multi och Backup Pro. Läs mer om respektive lösning nedan och hitta den lösning som passar just ditt behov bäst. Gemensamt för alla våra tjänster är att all lagring sker i…

Read More

Säker lagring i Sverige för jurister och advokater

Jurister och advokater hanterar ofta känslig och konfidentiell information. Det ställer stora krav på den leverantör man väljer när det gäller tjänster för backup, lagring, samarbete och delning av filer. Med Storegates tjänster kan ni vara säkra på att all lagring…

Read More